loader-logo

IdeaJam Yarışma Şartnamesi

  • Home
  • IdeaJam Yarışma Şartnamesi

FabrikaGames Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi

İşbu IdeaJam Yarışma Şartnamesi (“Şartname”), FabrikaGames Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“FabrikaGames”) tarafından oyun sektörüne yönelik düzenlenen IdeaJam Yarışması’na (“Yarışma”) başvuru yapan kişilerin (“Katılımcı”) uyması gereken genel koşulların düzenlenmesi adına hazırlanmıştır.

Madde 1.   FabrikaGames

(1)  Yarışma’yı FabrikaGames düzenlemektedir. Yarışma ile ilgili tüm koşul, gelişme, değişiklik ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü güncelleme, ancak aşağıdaki kanallar üzerinden bildirildiği veya ilan edildiği takdirde geçerlilik kazanacaktır.

–  fabrikagames.com/ideajam

–  ideajam@fabrikagames.com e-posta adresi,

–  +90 212 347 88 39 numaralı WhatsApp iletişim hattı

Madde 2.   Yarışmanın Amacı

(1)  FabrikaGames, Yarışma ile oyun sektörüne yeni bir soluk getirebilecek yaratıcı fikirlere sahip olup bu fikirleri hayata geçirebilecek teknik bilgi birikimine sahip olmayan kişilerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Madde 3.   Yarışma’nın Başvuru Koşulları

(1)  Katılımcılar, en az on sekiz (18) yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak; on sekiz (18) yaşını doldurmamış olan kişiler, velilerinin yazılı onayı ile Yarışma’ya katılabilir.

(2)  Katılımcılar, bireysel veya takım halinde başvuru yapabilir. Ancak; takım halinde başvuru yapılması halinde tüm takım bir Katılımcı olarak kabul edilecek olup takım üyelerinin tamamının başvuru koşullarını sağlaması gerekmektedir.

(3)  Yarışma’ya <fabrikagames.com/ideajam> internet adresinden başvuru yapılabilir. Bu adres üzerinden Katılımcı; ad-soyad, iletişim bilgileri, LinkedIn profili bilgilerini girerek Yarışma’da neden iddialı olduğunu açıklayacaktır.

(4)  Başvuruyu tamamlayan Katılımcılar’a, Yarışma’nın amacı doğrultusunda bir test uygulanacaktır. Test’e, <fabrikagames.com/ideajam> internet adresinden veya <ideajam@fabrikagames.com> e-posta adresi üzerinden gönderilecek bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilecektir.

(5)  Test’in tamamlanmasının ardından işbu Şartname’de belirtilen kriterler çerçevesinde otuz (30) başvuru, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Bir sonraki aşamaya geçmek isteyen Katılımcılar’ın <fabrikagames.com/ideajam/yarisma-taahhutnamesi> adresinde yer alan Yarışma Taahhütnamesi’ni okuyup online olarak onaylamaları gerekir.

(6)  Yarışma Taahhütnamesi’ni onaylayarak bir sonraki aşamaya geçen Katılımcılar, FabrikaGames tarafından düzenlenen Workshop’a katılmaya hak kazanacaktır. Workshop sonrasında Katılımcılar’a belirlenen konsepte uygun oyun fikirlerinin sunulması için 2 günlük süre verilecektir. Sürenin sonuna kadar ilgili fikirlerin yazılı şekilde ve görsel materyallerle zenginleştirilmiş bir halde Katılımcı tarafından <ideajam@fabrikagames.com> e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(7)  Katılımcılar, bu aşamada en fazla bir oyun fikri ile katılım sağlayabilir. Birden fazla oyun fikri ile katılım sağlanması halinde önce gönderilen fikir, değerlendirmeye alınacaktır.

(8)  Değerlendirmeye alınacak fikirlerin tam olarak özgün olması, daha evvel geliştirilmiş bir fikrin taklidi niteliğinde olmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin her türlü sorumluluk, Katılımcı’ya ait olacaktır.

Madde 4.   Değerlendirme Kriterleri

(1)  Seçilen otuz (30) Katılımcı tarafından sunulan fikirler, aşağıdaki kriterlere göre incelenecektir. Aşağıdaki kriterler uyarınca değerlendirilen oyun fikirlerinden en yüksek puana sahip üç fikir ödül almaya hak kazanacaktır.

–  Uygulanabilirlik  : 20 puan

–  Yaratıcılık           : 30 puan

–  Basitlik              : 50 puan

Madde 5.   Değerlendirme Ekibi

(1)  Değerlendirme ekibi, aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

–  Berat Oğuz – Game Designer

–  ŸYusuf Berk – Game Designer

–  ŸCihan Toraman – Game Designer

–    Selçuk Poyraz Sayan – Art Director

Madde 6.   Yarışma Sonucunun İlânı

(1)  Puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan üç Katılımcı, <fabrikagames.com/ideajam> adresi üzerinden duyurulacaktır. Katılımcılar ile iletişim kurulması ve ilgili ödüllerin teslim edilebilmesi adına Katılımcı tarafından paylaşılan iletişim bilgileri üzerinden de irtibat kurulacaktır.

Madde 7.   Ödüller

(1)  Puan sıralamasına göre en yüksek puanı alarak birinci olan Katılımcı, Apple iPhone 11 64 GB ödülün sahibi olacaktır.

(2)  Ayrıca; puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan üç Katılımcı;

–  Kendisine ait oyun fikrinin FabrikaGames tarafından prototipleştirilme,

–  FabrikaGames bünyeisnde “game designer” olarak uzaktan çalışma,

–  Yapılacak performans değerlendirmeleri doğrultusunda gelecekte Fabrika Games bünyesinde tam zamanlı iş teklifi alma fırsatına sahip olacaktır.

Madde 8.   Fikri Haklar

(1)  Katılımcı, Yarışma’ya sunmuş olduğu oyun fikrinin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) anlamında eser sayılabilecek her türlü ürününün, eser üzerindeki manevi haklarının kullanım yetkisinin ve eser üzerindeki mali hakları olan İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim haklarını işbu Şartname’de belirtilen ödüller dışında hiçbir karşılık talep etmeksizin yurt içinde ve yurt dışında münhasıran, kayıtsız ve şartsız olarak FabrikaGames’e devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9.   Muvafakat

(1)  Katılımcı, işbu Şartname’yi onaylayarak;

–  Yarışma ile ilgili tüm hak, yükümlülük ve sorumluluklarından haberdar olduğuna,

–  Yarışma ile ilgili belirtilen her türlü şart ve kurallara uyacağına,

–  Yarışma’nın herhangi bir nedenle sona ermesi, gecikmesi veya Katılımcı’nın Yarışma’dan çıkartılması yönündeki tek yetkinin FabrikaGames’e ait olduğuna,

–  FabrikaGames’in Yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkına sahip olduğuna,

–  Dürüstlük ve doğruluğun gerektirdiği eylemlere, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde geçerli ve yürürlükte olan mevzuata ve kamu düzenine aykırı sonuç doğurabilecek her türlü davranıştan kaçınacağına muvafakat ettiğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10.Diğer Hükümler

(1)  Katılımcılar’ın Yarışma süresince paylaşacakları kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu uygulama alanı bulacaktır.

(2)  Katılımcı, Yarışma hakkında FabrikaGames tarafından iletilen, duyurulan, bildirilen her türlü koşul ve şarta bizzat ve harfiyen riayet edeceğini ve Yarışma süresince sahip olduğunu ve/veya karşıladığını beyan ettiği tüm koşulları sağladığını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.