loader-logo

Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu

  • Home
  • Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu

FabrikaGames Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi

Katılımcı, işbu metni onaylayarak FabrikaGames Bilişim Yazılım ve Pazarlama (“FabrikaGames”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinin aşağıdaki şartlar dahilinde FabrikaGames tarafından işlenmesine açıkça onay verdiğini ve rıza gösterdiğini özgür iradesiyle kabul ve beyan eder.

         FabrikaGames işbu metnin onaylanmasıyla Katılımcı’ya ait;

i.    Kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi vb.)

ii.  İletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-posta adresi vb.) ve

iii. Finansal bilgileri (banka hesap bilgileri, IBAN numarası vb.) veri sorumlusu sıfatıyla işleyebilecektir.

Güncel mevzuat uyarınca, sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait program ve yazılımların kullanılması (Microsoft, Google, Yahoo gibi e-posta servislerinin kullanılması vb.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarihli kararına göre yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. FabrikaGames’in de elektronik posta, bulut depolama ve benzeri konularda kullandığı program ve yazılımların sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait olması nedeniyle Veri Sahibi’ne ait kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığı kabul edilmektedir.

Katılımcı’nın işbu metni onaylamasıyla FabrikaGames yukarıda açıklanan kişisel verileri katılımcıların tanınması, ön başvuruların değerlendirilmesi, yarışma koşullarına uygunluğun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde veya dışında FabrikaGames’in işbirliği içerisinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVVK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, FabrikaGames tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yarışma için başvuru taleplerinin alınabilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, yarışma sonrasında hak kazananlara ödüllerinin iletilmesi, yarışma sonuçlarının ve ödüle hak kazananların sosyal medya kanalları üzerinden ilan edilmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak ilgili aydınlatma metnine ulaşılabilir.

Katılımcı, Levazım Mah., Yeni Bahar Sok., Aydın Sit., Villa 7. No: 1D  Beşiktaş, İstanbul adresinden veya [ideajam@fabrikagames.com] mail adresinden FabrikaGames’e başvurarak 6698 sayılı KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki hakları kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Katılımcı’nın KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini yazılı olarak FabrikaGames’e iletmesi durumunda ilgili talepler mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.